Historiese Tydlyn

1964 tot 1997

Om ’n chronologiese oorsig van die geskiedenis van Oukloof en sommige van die gebeure wat na die gedwonge verskuiwing en vestiging van Esterhof gelei het te besigtig, rol asseblief deur die tydlyn onder. Argiefdokumente is voorsien om tot Oukloof se verhaal by te dra.

1964

’n Nuwe kaart van die kleurlingbehuisingskema lyk dieselfde as die een van 1963, behalwe dat die poskantoor en polisiekantoor nou verwyder is.

Lees meer…

1965

Die provinsiale administrasie keur die vestiging van ’n nuwe kleurlinggebied op erf 376 wat aan die anderkant van die spoorlyn geleë is (Uitbreiding 2) goed.

Lees meer…

1966

Die grond waarop die nuwe kleurlingwoonbuurt gebou is, word amptelik van die NG Kerk aan die Dorpsbestuur oorgedra. Die kleurlinggemeenskap woon nou reeds vir ’n jaar hier. Die grond is op hierdie stadium gewaardeer vir R3500.

Lees meer…

1966

’n Jaar na die verskuiwing na Esterhof toe, bly die Swartz-gesin in ’n 2-vertrek huis met hul twee kinders, maar na die moord van ’n familielid moet hulle vier kinders inneem.

Lees meer…

1968

Erf 216, die Oukloof lokasie, word op 1 Augustus van die Dorpsbestuur na die NG Kerk oorgedra vir R250.

Lees meer…

1969

Die NG Kerk verkoop erf 216 (die Oukloof lokasie) aan boer Adriaan Johannes Vlok vir R2250.

Lees meer…

1997

56 eisers dien ’n grondeis in by die Grondeiskommissie in 1997. Met die hulp van die Surplus People’s Project kry voormalige Ouklowers al die nodige dokumentasie om te bewys dat hulle eens op ’n tyd in Riebeek-Kasteel gewoon het.

Lees meer…