1964

’n Nuwe kaart van die kleurlingbehuisingskema lyk dieselfde as die een van 1963, behalwe dat die poskantoor en polisiekantoor nou verwyder is.

Verwysing:
Cape Town Archive Repository: CDC 597 G7/493/1