1881

’n Kopie van ‘n boek met kleurlinglede van ‘n Riebeek-Kasteel NG Kerkgemeente, geskryf deur Dominee (Ds) Johannes Stephanus Hauman, lys lede van 1881 tot 1907.

Aan die einde van die boek, staan die volgende:

“Die ander boek van Ds Hauman het verbrand in die huis van C. Otto in wie se bewaring dit destyds was. Gevolglik is hier ’n groot aantal van die ouer kleurlinge wat gedoop is en wie se name nou daarmee heen is. Uit ’n afskrif van Ds Hauman, gevind by een van die kleurlinge (dit wil sê, ‘n sogenaamde Doopbewys) het ek die volgende gevind:

Ds Johannes Stephanus was die eerste ingewyde predikant van die Riebeek-Kasteel NG Kerk in 1881 en ’n ywerige ondersteuner van sendingwerk, wat hy in sy vrye tyd sonder betaling gedoen het. Kerkdienste vir kleurlinge was blykbaar in ’n klein gebou agter die hoofkerk (die ou Riebeek-Kasteel kerk), waarin die wit gemeentelede kerk gegaan het, gehou. Toe Ds Hauman die diens in 1908 verlaat het, het die Sendingkerk in Riebeek-Kasteel ongeveer 30 kleurlinglede gehad.